EMOČNÍ INTELIGENCE

EQ - koučink, meditace na každý den

EMOČNÍ INTELIGENCE nebo-li EQ – koučink

 

Emoční inteligence je základem naší osobnosti. Prožívání emocí je naší každodenní součástí, přesto však s nimi umí málokdo pracovat tak, aby pro něj prožívání nebylo destruktivní, ale produktivní.  S emocemi a jejich působením se setkáváme každou vteřinu svého života. Z výzkumů se ukázalo, že téměř 2/3 populace se nechává svými emocemi řídit a proto podléhají emočním výkyvům a jsou daleko více náchylnější k stresu. Přibývá velké množství psychických problémů a to již ve velice útlém věku. Ve škole se učíme a získáváme zkušenosti, bohužel nás už ale nikdo nenaučil, jak pracovat se svými emocemi. Na veřejnosti ani doma se projevování emocí moc nesluší. Od dětství se tak tedy učíme emoce příliš neprojevovat a nemluvit o nich. Zejména pak muži jsou vychováváni k mlčenlivosti a statečnosti. Pravdou je, že povědomí o emocích se ve společnosti zlepšuje, ale jaký je návod, jak s nimi pracovat, abychom je buď v sobě nepotlačovali nebo naopak nevylévali druhým na hlavu. 

Emoční inteligenci se věnuji podrobně mnoho let. Emoce jsou velice silné energetické zdroje naší osobní síly. Jsou příčinou mnoha syndromů vyhoření, nespavosti, psychických potíží a mohou se projevovat jako fyzické poruchy v organismu v podobě nemocí. Pokud své pocity potlačujeme, o svou energii přicházíme, protože ji zadržujeme v sobě. Pokud ji míříme proti druhému člověku, má to stejný efekt, neboť v hádce nám tuto energii náš protivník také vezme. Víme, že energie musí neustále proudit, neboť když ji uzavřeme, vyvolává napětí. To stejné se děje s emocemi v našem těle. 

Jak můžeme uvolnit napětí z těla? Tím, že uvolníme emoční trauma nebo vzpomínku. Nemusíte se však bát, protože vás nebudu brát do minulosti, abyste si zvědomili svá dětská traumata, na které jste chtěli raději zapomenout. Díky své každodenní praxi, jsem měla možnost analyzovat a prozkoumávat emoční spouštěče, poznat jejich sílu, zdroj i příčinu. 

Provázím své klienty emocemi, tak aby se vždy cítili bezpečně a dovolili svým pocitům průchod bez toho aniž by se s nimi identifikovali. Jde o prožívání bez prožitku. Učím je být si vědomi své emoční inteligence a síly, která je v ní ukryta. Emoce můžeme využít pro svůj rozvoj v jakékoliv životní oblasti. Nezáleží zda je emoce kladná či záporná, vždy nám energii buď dá nebo vezme. 

Osobnostní rysy jsou ukazatelem stupně naší emoční inteligence.

Nebuďte loutky ve svém životě. Naučte se pracovat s emocemi a tvořte, buďte stabilní a za každé okolnosti vyrovnaní. 

 

Co vám může EQ – koučink přinést

 • způsoby, jak pracovat se svými emocemi 
 • emoční uvolnění 
 • stabilitu a emoční rovnováhu
 • zlepšení svých vztahů
 • lepší vnímavost k sobě a empatii k ostatním
 • naučíte se, jak zvládat krizové situace a jak nepotlačovat své emoce. Buďte asertivní hlavně sami k sobě.

 

 

Co nabízím:

Individulání EQ – koučink  –  1000,- / 60min

prožitkové semináře viz. aktuální nabídka

 

MEDITACE 

MIND BREATH – MEDITACE NA KAŽDÝ DEN

 

Dech je naprosto automatická činnost v našem těle, snadno na něj zapomeneme, protože abychom dýchali nemusíme vůbec nic dělat, vše se děje tak nějak samo, bez našeho vědomí. Dech přenáší do našeho těla nejen kyslík, ale také životní sílu, energii, díky které naše tělo žije. Pokud se dostaneme do situace, která nás stresuje, automaticky změníme svůj způsob dýchání z plynulého a dech zadržujeme nebo dýcháme více povrchově. V tu chvíli blokujeme tok životní energie a naše trauma se ukládá do těla.

Co je to trauma:.

Trauma se vytvoří na základě stresující situace nebo myšlenky. V životě se dostaneme do spousta situací, které nám nejsou moc příjemné a zažíváme emoce a stres, který se spojí s myšlenkou a situací, kterou právě prožíváme. Vytvoří se energetický blok v našem těle a ten je  potenciálním zdrojem pro nějakou nemoc, neboť když energie neproudí tak jak má, nevyživuje životní síla dané místo v těle. Způsob našeho myšlení je mnohdy pro tělo více stresující než situace. Negativní myšlenky typu strachů o blízké, přemýšlení o budoucnosti a vytváření domnělých představ o sobě i o jiných. Zkrátka Trauma je pro tělo jeden velký stres, který se stále ukládá a kumuluje v těle. Naše těla tak zažívají nikdy nekončící napětí.

 • hádka 
 • jízda autem 
 • zásadní životní událost jako je smrt blízkého člověka, operace, porod
 • zkoušky ve škole, důležitý meeting
 • dokonce i přípravy na svatbu mohou být stresující
 • sledování televize – zejména situace, kde se zabíjí
 • péče o dítě – mateřská dovolená, která rozhodně dovolenou není
 • když jdeme na schůzku pozdě
 • negativní myšlení – “Aby se mu tak něco nestalo”
 • a mnoho dalších situací či myšlenek způsobující stres

 

Co může stres způsobit

 • bolesti zad
 • zvýšený krevní tlak
 • špatné zažívání
 • bolesti kloubů
 • bolesti hlavy
 • všechny druhy nemocí vážných i méně vážných

Zkrátka když je tělo napjaté, životní síla nemá šanci plnit svou vyživovací a životadárnou funkci.

 

Co je to vědomé dýchání

JE TO KLÍČ K NAŠEMU ŽIVOTU. Jde o věnování maximální pozornosti způsobu, jakým dýcháme. Když do svého života přineseme plynulost v podobě klidného a vyrovnaného dýchání, traumata, ke kterým dochází každý den, mají možnost se z těla uvolňovat a nevytvářet další energetické bloky. Vědomý dech je způsob, jak být v meditaci po celý den.  Většina lidí se točí buď v minulosti, kdy bloudí ve vzpomínkách, nebo se naopak příliš soustředí na budoucnost a plnění svých tužeb a snů. Tento způsob dýchání nás dostává zpět do přítomného okamžiku. Vědomým dechem dochází ke spojení s duší, myslí i tělem. Máme pak pocit klidu a vnitřní vyrovnanosti. Uvolňují se z nás nánosy minulosti a napětí, které nastřádáme během dne.

Jak vám může vědomé dýchání změnit život?

 

Jsem lektorkou vědomého dýchání a pomáhám klientům zvědomit své myšlenky, vnímat svou duši a prožívat své tělo.

Dlouhou dobu byl pro mne nádech a výdech naprosto nepostřehnutelná činnost. Vše se dělo automaticky a já si ho mohla plně uvědomit až při nemoci, kdy se mi těžko dýchalo. Nemoc nás vždy zastaví a dostane do přítomného okamžiku. Když jsem nemocná, mám naprosto prázdnou hlavu, nechci nic, toužím jen být. Nemoc potlačuje činnost myšlení, našich tužeb a přání a navrací nás do plné přítomnosti k tělu a své duši.

Plnému vědomému dýchání jsem se naučila z meditací s amazonskou bylinou. Ve stavu změněného vědomí mě učila, co je dech, jaký je jeho pravý účel a jak se s jeho pomocí mohu uzdravovat, posílit se, uvolnit energetické bloky a také, jak zůstat ve spojení se svou vnitřní moudrostí.

Vědomé dýchání se tak stalo každodenní součástí mého života. Pokud zaměříme pozornost na svůj dech, navracíme se zpět do přítomnosti a díky silnému spojení mysli, těla a ducha jsme v rovnováze a vnitřním klidu.

V ČEM MĚ VĚDOMÉ DÝCHÁNÍ ZMĚNILO ŽIVOT?

 • Mám lepší spojení se svým tělem.
 • Jsem víc vnímavější  a citlivější (k sobě, k jiným lidem, jak na mě působí prostředí, ve kterém se nacházím a lidé, se kterými mluvím).
 • Pomocí dýchání můžu z těla uvolnit emoce, myšlenkové vzorce, napětí a zabránit tak jejich kumulaci v těle a energetickým blokádám.
 • Pomocí dechové techniky „DECH do DUCHOVNÍHO SRDCE jsem ve spojení se svou duší a vnitřní moudrostí.
 • Jsem klidnější a vyrovnanější.
 • Postupně ze svého těla uvolňuji napětí, které bylo od dětství vrstvené v mém těle.
 • Méně přemýšlím, více jsem.
 • Do stavu transu se dostanu během pár okamžiků, jen pomocí svého dechu.
 • Zvědomila jsem si svou sexuální energii
 • Správnou technikou dýchání dosáhnu orgasmického stavu, bez vnějšího zapřičinění. Tento stav trvá několik minut a nabije mě energií, která léčí mé tělo na všech úrovních bytí.
 • Můj osobní i pracovní život je plynulejší. Nic nemusím plánovat ani organizovat. Vše přichází a odchází.
 • Naučila jsem se přijímat a dávat, mlčet a mluvit v pravý čas, být v přítomnosti, opouštět minulost a nelpět na budoucnosti.

Vědomým dýcháním se změnila také moje psychika a uvědomění si sama sebe jako osobnosti a čistého bytí. Mohu opustit své fyzické tělo, a moje sny se stávají živou realitou, ve které mám možnost se učit a prožívat se jinak než v této realitě.

Jsem stále ve fázi objevování a přijde mi, že možnosti, které máme, jsou opravdu NEKONEČNÉ.  

 

 

 

Nabízím:

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ – 800,- / 90 min – vysvětlím vám techniku vědomého dýchání a na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet sílu přítomného okamžiku. Naučím vás techniky, jak jednoduše zvládat každodenní stres.

PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE – ZDE