Už začátkem roku jsem cítila, že tento rok bude dost výživný.  Doba, kdy jsem se odmlčela před světem, byla pro mne časem klidu a hluboké integrace prožitých zkušeností v oblasti Jógy vědomí a Jógy dechu. Svět kolem mne se zastavil a já mohla pozorovat a hlavně prožívat sílu PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU. Díky tomu jsem si uvědomila životní paradox, který jsem do té doby žila. Ráda bych se s vámi podělila o několik cenných poznání, které jsem díky Vědomému dýchání prožila a také vás trochu namotivovala a přesměrovala vaši pozornost z okolních vjemů, zpět k sobě.

Meditace Vědomého dechu je mou každodenní součástí. Medituji za chůze, když mluvím s lidmi, když píšu články, vychovávám děti, pracuji, zkrátka dech je se mnou v každém okamžiku mého života.

  • Vnímáte i vy svůj dech?
  • Kolikrát za den si ho skutečně uvědomíte?

Díky Vědomému dýchání se dostávám do přítomného okamžiku. Co to znamená? Hlavou se mi nehoní žádné zbytečné myšlenky, nepřemýšlím nad tím, co bylo a neplánuji, co bude. Když žijete v přítomném okamžiku, vše se děje tak nějak samo a spontánně, nemusíte se obávat o budoucnost a smutnit pro minulost, protože vše, co potřebujete se k vám dostane přirozeně a v pravý čas. Moje mysl je klidná, zaměřená do sebe a tím pádem nevymýšlí blbosti. Stává se konečně nástrojem tvoření, ne zkázy. Automaticky se propojuje mysl se srdcem a tělem, takže jsem ke svému tělu vnímavější a několikanásobně citlivější na signály, které mi dává.

Vědomým dýcháním mi zmizely některé zdravotní potíže. Je to tím, že když soustředíte pozornost na svůj dech, vaše tělo dostává dostatečný přísun životní energie a kyslíku. Během dne se dostaneme do spousty situací, na které reagujeme různým způsobem – buď jsou nám příjemné, nebo ne. Těmto vjemům se přizpůsobuje i náš způsob dýchání. Když věnujeme pozornost svému dechu, restartujeme tím celý náš organismus, uvolníme ze sebe nahromaděný stres a traumata (blokují naší životní energii – proto se pak také cítíme unavení, nic se nám nechce a začínáme prožívat počáteční stavy deprese).

Všimla jsem si, že během dne dýchám velice mělce a mé nádechy jsou krátké a výdechy téměř žádné. Celé moje tělo bylo ztuhlé, neboť dech byl velice povrchový, spíše horní polovinou těla. Moje tělo tak bylo v nepřetržitém stresovém stavu, neboť se mu nedostávalo dostatečného množství životní energie. Jen pro zajímavost – během jednoho dne do sebe nadechneme 13 tisíc litrů vzduchu (ten tvoří z 80% pránu – životní energii, a pak kyslík a další plynné látky). Pevná strava tvoří pouhé 2litry vody a 1l.tuhé potravy (složení záleží na skladbě potravy, prány v ní však není mnoho, je-li špatně zpracována).

 

  • Jakým způsobem dýchám?
  • Jak moc ovlivňují situace a emoce rytmus mého dechu?
  • Dech je plný nebo mělký, rytmický nebo se zádržemi?

 

Za pouhé 3 dny Vědomého dýchání se můj dech prodloužil, cítila jsem po těle velké uvolnění. Zmizeli pocity zlosti a nechuť k životu. Začala jsem být více aktivní a lidé kolem mě si všimli změny, která byla zjevná na mém výrazu ve tváři.

 

Vědomé dýchání má mnoho přínosů pro náš život, je to lék, který nám byl dán prvním nádechu při narození a odejde s posledním výdechem po smrti. Byl nám dán, abychom ho plně využívali pro své zdraví fyzické i duševní a přesto na něj většinou zapomínáme a bereme ho automaticky.

 

Několik tipů, jak využít Vědomé dýchání v každodenním životě

 

Hodně čtu a vzdělávám se ve všech oblastech, které se týkají psyché člověka a těla. Mnoho informací, které jsem četla nebo se dozvěděla na přednáškách, mnou jen prošly, tedy zůstala jen povrchová teoretická zkušenost. Je to tím, že jsem četla zejména pomocí své mysli – snažila jsem se tomu porozumět, vše jsem analyzovala a prozkoumávala možnosti. Dech mě však naučil jednu úžasnou věc. Při čtení, když je vaše pozornost zaměřená na rytmus svého dechu se informace vstřebávají přes srdeční centrum a mysl hraje druhotnou roli. Slova, která si čtete přes srdce se ve vás uloží na věčnost, ale co je důležitější, uvnitř vás dochází k integraci, to znamená následnému prožívání zkušeností, které jste se dozvěděli. „Mluvím zejména o čtení knih, související s osobním rozvojem, sebe-poznáním a čtení knih duchovních mistrů (to jsou zkrátka knihy, kterým hlavou neporozumíte, to musíte prožít), nemluvím tedy o románech a detektivkách J „

Tento způsob dýchání lze uplatnit ve všech oblastech.

V případě, že posloucháte zajímavou přednášku, slova nadechujeme přes srdeční centrum – soustředíme se na dech a to co slyšíme jen pozorujeme.

V případě, že se hádáte s partnerem, dech vám pomůže stát v pozici pozorovatele, to znamená, že se nenecháte jen tak zatáhnout do konfliktu.

 

Další informace o síle vědomého dechu se můžete dozvědět a prožít v semináři:

 

SEMINÁŠ MIND BREATHING – SÍLA VĚDOMÉHO DECHU

Kdy: 6.6.2019

Kde: ve studiu Loona, Křižíkova 67, Praha 8 – Karlín.

Přihlášky: www.janacernohorska.cz