Výklad tarotových karet je prastaré umění, které bylo všudypřítomné v každé etapě vývoje lidstva. Věštba se používá ve všech kulturách a má mnoho podob. Nikdo s jistotou nedokáže říci, jak stará je technika výkladu tarotových karet neboť se toto umění datuje před vznik starého Egypta.

Pro mne je výklad tarotových karet možnost, jak mohu nahlédnout do svého života a vnímat celý svůj příběh se všemi životními milníky minulými i budoucími. V kartách se zrcadlí celý život a je to pro mne takový kompas na mé cestě a mapa mého života, ve které se mohu lépe orientovat. Během výkladu se o sobě můžete dozvědět užitečné informace, které vám zůstávaly doposud skryty.

Výkladu karet se věnuji 10 let, a svou intuici používám celý svůj život. V životě existují slepá místa,  které si klienti neuvědomují a já jim je zvědomuji. Dívám se na jejich realitu z jiného úhlu pohledu a díky své intuici dokážu pospojovat různé nitky, které klientům unikají. Vnímám, jak klienti skutečně jednají, co je vidět a cítit z jejich prožívající reality, jaké jsou jejich blokující mechanismy, a umím popsat jasně stávající situaci klienta, a pospojovat souvislosti v jasný a ucelený obraz.

Pokud tedy potřebujete svůj život vidět z jiného úhlu pohledu, výklad karet vám v tom může pomoci. Karty mluví o naší minulosti, která nás stále ovlivňuje, přítomnosti, kterou aktuálně žijeme a kam míříme, tedy naši budoucnost. Karty nás upozorňují, navrhují jiná řešení a umožňují nám tak vyhnout se krizovým situacím. Nic z toho není osudem dáno, neboť v případě osudových událostí se mi v kartách nic neukáže, proto nemusíte mít obavy z toho, že byste se dozvěděli nepříjemné věci, které sami nemůžete nijak ovlivnit.  Vše co vidím v kartách je informace, kterou mají klienti znát, proto aby s ní mohli aktivně pracovat a měnit svou budoucnost, podle svého nového nastavení.

Blíže se o tarotu můžete dozvědět v článku Je možné se naučit vykládat karty?

Výklad tarotu

  • Osobní setkání 850 Kč / 60 minut
  • Sezení po telefonu 700 Kč / 60 minut
  • Sezení po telefonu 350 Kč / 30 minut

Kurzy výkladu tarotu

  • Bližší informace zde

 

Volné večery s tarotem

  • Bližší informace zde

Janu považuji za jedinečnou kartářku, která svým výkladem umí zachytit i ty nejjemnější esence božích poselství. Její karty nejsou věštecká koule, aby druhým přesně předpovídala, kolik budou mít dětí, peněz, partnerů,…ale jsou úžasné hudební těleso, které svými tóny, zhmotněných do slov, klientům ukazuje, kdo jsou, jak přemýšlí, jakou mají rodinou nebo karmickou zátěž, jaké prostředí je utváří,…a tím pádem proč je jejich život takový jaký je…Ukazuje jim cesty a možnosti, jak svůj život změnit, pokud ho vezmou naplno do svých rukou…Otevírá jim oči i srdce. Janin výklad karet vlastně není v důsledku o kartách, ale o cestě do tajů našeho vnitřního já, na které se Jana umí tak báječně s pokorou vyladit a být tím nejlepším průvodcem. Děkuji Pavlína

 

 

 

 

„V životě mám několik zkušeností s lidmi pracující s výkladem. Nicméně Jana Černohorská pracuje velmi prakticky, jasně, dovede jít s tématem velmi rychle a do hloubky, a její práce i odpovědi mi dávaly silný smysl. 

Je dobrý, když někdo nestranný popíše situaci tak, že přesně popíše vaše vlastní pocity, vše seřadí do jasného rámce, proč se tak děje, a následně vám jasně ukáže jak s danou situací nejlépe naložit. Tento rok byl pro mne velmi silným a její práce mě velmi pomohla k zvědomení podprahových procesů, s orientací v možnostech, jež se nabízely, a svým hlubokým vnímáním mi objasnila co a jak. Po jejím výkladu jsem odcházel rovný, posílený a s jasností v sobě. Díky moc.“

Lukáš

 

 

 

 

 

„Ke konzultacím s Janou mne přivedla životní situace. Někdy se ocitneme na křižovatce a  změnám nikdo z nás neujde. Já jsem napůl hledač jistot a hledač dobrodružství, ale především život ráda plánuji a řídím, a to vždy není nejlepší cesta. Janě jsem vděčna za to, že mi ukázala, že mám více plynout a méně řídit a umožnila mi uvědomit si vlastní chyby a záseky. Ačkoliv je mým koníčkem astrologie a jsem schopna řadu věcí zahlédnout, u sebe sama není nikdo dobrým rádcem. Oceňuji Janinu upřímnost, empatii a i ochotu udělat mi výklad písemně, abych se k němu mohla vracet. Netuším, jak to dělá, ale má schopnost vás úžasně načíst a rozluštit ty vaše zamotaniny.“

(Lydie R. – manažerka, astroložka, konzultantka)

 

 

 

 

Jana má velký dar empatie, dokáže se skutečně a ze svého středu naladit na člověka a pomocí symbolů karet a mnohdy i bez nich J umí podat klientovi náhled na jeho současnou situaci a kam směřuje. Podává možná východiska, směry, kam se lze ubírat, co je potřeba pro lepší změnu udělat a na co se soustředit.
Vnímám, že neimplementuje do příběhu klienta své osobní projekce, což je u mnohých žen, které pomáhají s osobní cestou dosti běžné, dokáže se oddělit. Je horlivá do studia vlastního života a učí se z vlastní cesty, která může být pak inspirací pro druhé. Lidé se často také ptají, co s tím dál a jak to konkrétně řešit. Díky jejímu daru empatie, umí lidi nasměrovat ke správným lidem, které mohou dál pomoci či sama umí dát jasnou radu. Jde co nejvíce ke kořenu problému a to vnímám jako zásadní, jelikož pouhé řešení následků, které nevychází z kořenu problému, se nám pak často opakují dokola a my se můžeme tzv. zacyklit, ztratit tak motivaci jít dál a nepochopit o co tu skutečně jde a co vede k vysvobození. 

Lucie, zakladatelka Loona Dance Academy 

 

 

 

 

Janičko ještě jednou ti chci strašně moc poděkovat. Absolutně jsem nic takového nečekala. Najednou chápu věci okolo sebe, proč se kolem mne určitý lidi potkali…protipóly..cítím se nádherně, klidně a konečně už vím, co je potřeba. Jsi úžasná. Jsem moc ráda, že jsem tě potkala.
Děkuji Niki (poděkování přišlo sms zprávou)

 

 

 

 

Líbí se mi, že Janin výklad nelpí na budoucnosti, ale zaměřuje se na přítomnost. Vnímá karty jako ukazatele co se děje tady a teď a radí v tom, co můžeme udělat v tuto chvíli, aby se situace v budoucnu změnila. Po jejích výkladech se cítím víc uzemněná, ale zároveň s lehkostí vnímám pohled na svůj život. Dokáže mě hezky ukotvit v myšlence, že můžeme lehce měnit svůj život na základě změny svých myšlenek a postojů. Což mi příjde při tomto typu terapie velmi důležité.”
Nat.

 

 

 

 

Je den země a já dnes 22.4 slavím své narozeniny.Včera jsem byla u vás na výkladu karet a díky tomu slavím dnes narozeniny v krásném propojení se svou duší. Děkuji za vaše nahlédnutí do mojí duše.Jste plná světla a lásky.Váš výklad byl pro mě inspirující,nenásilný,čerstvý jako jarní vánek a vedl mě k lepšímu pochopení mé vnitřní reality.Od setkání s vámi jsem v lepším kontaktu se svou intuicí.Během výkladu bylo vzniklo krásné napojení na světlo i propojení našich duší.Ještě jednou děkuji vám za podporu i léčení.
L.K.

 

 

 

 

 

S Janou se při výkladu karet dostanu do svého nitra. Činí tak s lehkostí, empatií, klidem a nepředstíraným porozuměním.
Spolu s Vámi se ponoří do příběhu Vašeho života a pomůže nejen odhalit příčiny trablů, ale také je pochopit a najít způsoby, jak je odstranit a kudy se ubírat dál.
Svojí intuicí bezpečně pozná, co je pro mě v danou chvíli dobré a co už méně. Zároveň mě však upozorní, že výklad sám o sobě není dogma a je na mě samotné, kudy půjdu.
Intuitivně mě navede na cestu poznání sebe sama způsobem, který je až neobvykle hluboký, jde až do “morku kostí.”
Jana není typem kartářky s reklamou “Manikúra-pedikúra-výklad karet.” Je opravdovým rádcem, vždy ochotným skutečně naslouchat a pomoci Vám zorientovat se v mnohdy nelehkých životních situacích a bez předsudků naskočit na cestu vlastního poznání.

Děkuju Ti za všechno,
Kristýna